Приче из смеђе свеске

 

-. ПРЕДГОВОР

1. ОТИШЈЕ

2. ИЗБЕГЛИШТЕ-ИШЧЕЗИШТЕ

3. ПОД ЗНАКОМ КРСТА

4. ЉУБАВНЕ ПРИЧЕ

5. ЗАПИСИ

6. ПРОЗОРИ ДУШЕ